Salt og pepper i spirituelt arbeid

Selv når vi begynner å høre hva som blir sagt om ulike former for påvirkning (giveregenskap) vi behøver å oppnå, er det ennå stor forskjell på hvilken giveregenskap vi ønsker å ha glede av. Dernest er det viktig hvilken type påvirkning vi ønsker for å kunne tilfredsstille – her skjer også en forandring. Vi begynner faktisk å innse at det finnes egoistisk giveregenskap.

Og det er dette vi finner ut i gruppen. Vi nyter å komme sammen, vi blir i godt humør og det gir oss inspirasjon – så hvorfor skulle vi ikke knytte oss sammen? Dessuten tror vi at det hjelper oss i den spirituelle framgangen. Men la oss nå tenke litt; hva er det vi rykker framover mot? Det er nytelse, selv om det synes å være for giveregenskapens skyld! Er dette allerede spirituell nytelse, eller er det ennå ikke riktig det?

I begge tilfeller gjør vi en innsats og lyset påvirker oss og klargjør ønskene våre. Som resultat av det, begynner vi bedre å forstå de ulike formene for mottakelse og giveregenskap – med hvilke hensyn de utføres – til vi omsider begynner å oppfatte nye smaksopplevelser, noe som kun skjer med hjelp av lyset som endrer, bare med gruppearbeid.

Nå klarer man å skjelne mellom «sterke krydderblandinger» og selve «maten». På den ene siden trenger man sine mottakerønsker, som «krydder». Men samtidig er det ikke de man føler glede av, man føler glede av «maten» – som «krydderet» får smaken fram i – nivået av ens giveregenskap. Det ene er et påbygg til det andre.

Og man trenger ikke mye pepper, salt eller sennep for å trekke fram smaken i maten, selv om man heller ikke klarer seg uten. Det er det samme som skjer med vår innsats for å tilføre vår egen motivasjon til lysets arbeid. Det trengs ikke så mye, det kreves ingen stor innsats av oss. Men denne innsatsen er nødvendig – og den hjelper oss å «finne».

Derfor er det nødvendig at vi evaluerer hver tilstand vi gjennomgår: Er våre tilstander virkelig spirituelle og står de for spirituell framgang? Eller er de muligens supplement med en motsatt smak; pepper, salt og sennep – og ikke smaken av lyset og giveregenskap? Disse supplementene hjelper oss å utskille formen av giveregenskap, lyset som kommer til oss, i bakgrunnen – formen som forventes av oss ovenfra.

Men dette arbeidet er veldig viktig. Det er nødvendig for forberedelsen av spirituelle beholdere. Vårt arbeid består av å gjøre en innsats som fører til et «funn», som skrevet står: «Jeg arbeidet og fant!» Dette er hovedprinsippet i spirituell framgang.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 1/3/12, Shamati #117

Kommentarer / Spørsmål