Hva er kabbala?

Spørsmål: Er kabbala en metode for å avdekke skaperen, eller for å korrigere mennesket?

Svar: Når et menneske kommer til kabbala, tror han at han vil være i stand til å oppnå de høyere virkelighetene ved å ta til seg kunnskap og ved å oppnå makt i gruppen. Ettersom årene går begynner han å forstå at alt avhenger kun av hvor mye han er villig til å endre seg selv, og ikke av de som befinner seg rundt han. Det er først da han begynner å studere kabbala på en riktig måte.

Kabbala er derfor på den ene siden menneskets metode for å avdekke skaperen i vår virkelighet, og på den andre siden er det en metode for å endre seg selv for å bli lik skaperen som igjen avdekker seg selv for mennesket i den grad sistnevnte oppnår likhet med han.

Kommentarer / Spørsmål