Oppdra barnet ditt i henhold til hans lære

Regelen om ”å oppdra barnet ditt i henhold til hans lære” dreier seg slett ikke om fri oppdragelse. Det er heller motsatt, en veldig streng tilnærmingsmetode.

”I henhold til hans lære” betyr i henhold til barnets tilbøyeligheter. Om barnet har et talent for matematikk, må man la han gå på en matematikkskole og tvinge han til å studere ved å bruke alle tilgjengelige virkemidler. Om noen har talent for dansing, må man la barnet delta i ballettdans og gjøre det seriøst. ”I henhold til hans lære” betyr ikke ”det som barnet til enhver tid ønsker”. Hva vil da være meningen med uttrykket ”oppdra barnet ditt”?

Barn bør gis positive eksempler og forbilder. Vi er jo alle født med en egoistisk natur, som skaperen sa: ”Jeg skapte den onde tilbøyeligheten”. Det ble ikke skapt en motsatt tilbøyelighet, den gode tilbøyeligheten, men kun lyset som endrer og som kan bli tiltrukket ved hjelp av kabbalastudier.

Når vi viser et menneske noe ondt og sier at det ikke er bra å oppføre seg slik, så vil han ikke være enig: ”Det er ikke bra, men jeg vil ha det!” Han relaterer ikke ordene til handlingene: Han sier at det ikke er bra, men gjør det.

På grunn av dette er det ikke tilrådelig å gi barn negative eksempler sammen med positive slik at de kan velge. De vil aldri kunne foreta riktige valg. De vil følge sin natur, og alltid bli tiltrukket av negative eksempler og handlinger til tross for mange skjenneprekener. Det er heller motsatt, for ved å kun se positive eksempler og diskutere dem på ulike måter, går vi gradvis over til det gode. Vaner blir til naturlige egenskaper i deg.

Hva kan bli sett på som et positivt eksempel? Et menneske går foran med et godt eksempel ved å være sterkt tilknyttet gruppen, inspirere sine venner og å handle sammen med dem.

Barn bør vite hvordan de skal evaluere seg selv i forhold til gruppen og sine egne handlinger. For å kunne gjøre dette trenger de å bli gitt en liste med mål, ellers vet ikke et barn hvordan han skal vurdere sine handlinger. Å gi til gruppen må ha en ekstern form som kan bli brukt som et måleinstrument.

Fra Morgenleksjonen 03/12/10, Leksjon om oppdragelse

Kommentarer / Spørsmål