Hvor forenet er vi med andre folk på denne planeten?

Dr. Michael Laitman, på Quora:

“How connected are we with other people on this planet?»

I dag lever vi i en tid som kabbalister kaller «Den siste generasjon,»og lovene for den siste generasjon er ikke lenger lover som hører til bestemte regioner eller land, men til hele menneskeheten.

Videre trenger virkelig å se disse lovene med våre egne øyne: Hvordan de omfatter planeten vår, hvordan hver og en får det intellektet, de emosjonene og tilbøyeligheten som fører til disse lovene, og at vi lever i en tett gjensidig forbindelse som vi ikke kan komme ut av.

Ta for eksempel koronavirus-pandemien. Se på hvordan den forener alle i en felles bekymring. Om vi ikke klarer å nå følelsen av at vi er sammenkoblet av vår egen overenskomst, da vil pandemien komme og vise oss hvordan vi er forenet. Og om det ikke heller er nok, da kan vi forvente å oppleve mer ekstreme naturfenomener som orkaner og andre katastrofer, dette for å vise oss hvor små vi egentlig er, og hvordan vi trenger å forene oss bedre for å spares for slike ukykker.

I dag er det globale tider. Det menneskelige samfunnet blitt globalt. Alt vi trenger i dag er å forstå i hvilken grad vi er globale, og nå en felles forståelse av den generelle kollektive kraften som omgir oss. Om vi når frem til en slik forståelse, da vil alt gå bra.

Basert på videoen “A New Global Era” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Kommentarer / Spørsmål