Når det ikke er krig inne i oss

Når vi ser verden foran oss i all sin skjønnhet, da ser vi den ikke som den virkelig er, men bare slik den er inne i oss. Dette betyr at vi har et slags foto kamera bak i hjernen som tar bilde av alt vi ser, ikke av det som er utenfor oss. (Baal HaSulam, Introduksjon til Boken Zohar)

Spørsmål: Hvordan kan jeg forene fientligheten som finner sted like ved meg med forståelsen av at dette er en realitet som er inne i meg. Har du et råd å gi her?

Svar: Nei, jeg kan ikke si noe om dette til en person som ikke er forberedt på det. Til den som er forberedt, det kommer da an på i hvilken grad han er forberedt, kan jeg minne om at alt som skjer ute er en kopi av det som skjer inne i oss. Om vi korrigerer våre egenskaper ser vi ikke krigen der ute, for det er ikke krig inne i oss.

Spørsmål: Det finnes en lignelse: Soldater gikk en dag inn i en taverne der Hasidim satt, og en av soldatene reiste sverdet sitt over den vise. Han fortsatte å snakke uten å ense soldaten, og soldaten gikk der fra. Det vil si at den vise hadde en svært sterk tro. Er dette eventyr, eller kan det skje i virkeligheten?

Svar: Kanskje, om en person er så forenet med den øvre kraft at hans holdning til den direkte og øyeblikkelig forandrer verden. Han gjorde ikke forsøk på å forsvare seg fordi han visste at det bare var et bilde. En slik tilstand kan oppnås.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 3/1/22

https://laitman.com/2022/04/when-there-is-no-war-within-us/#gsc.tab=0

Kommentarer / Spørsmål