Hvordan avdekkes det skjulte?

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvis det vi har behov for å avdekke er skjult, hvordan gjør vi det?

Svar: Det er et godt spørsmål, for følelsen av det skjulte kommer til et menneske når det leter etter den skjulte kraften. Denne skjulte kraften kalles giverglede. En som søker den, føler hvor fjern den er og hvordan den unndrar seg og forblir skjult. Da begynner man å jobbe med å oppnå den.

Hvis denne kraften blir det aller viktigste, største og mest respekterte for en person, betyr det at han allerede har oppnådd skaperens storhet. Da begynner han å føle at han ikke en gang har behov for at skaperen avdekkes for ham og han forventer heller ikke at det skjulte skal bli avdekket: Alt han ønsker er å gi tilbake for å glede den skjulte.

Selv om han ikke vet at den gir og heller ikke vet at han selv gir og den skjulte ikke vet at han gir, så er det nok for ham. Personen blir dermed også skjult for seg selv, lik den kraften han ønsker å avdekke.

Da oppnår han likhet i form med denne kraften og blir internt kjent med kraften som kalles for den skjulte. Den blir ikke avdekket, men personen kjenner den fordi han har oppnådd samme tilstand. Det er betydningen av «vi skal kjenne deg fra dine gjerninger.»

(125505)

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 13/1/14, Writings of Baal HaSulam

 

Kommentarer / Spørsmål