Punktet der vi mister følelsen av egoet

kolle «Lyset og solen,» VeYechi: Hovedpoenget med hensyn til sammenkomsten er at vi alle må forene oss og at alle kun ber om èn ting; å finne skaperen, fordi Shechina kun dveler blant en gruppe på ti. Selvfølgelig, dersom der er mer enn ti, vil Shechina med sikkerhet bli avdekket. Og hver og en bør bli med sin venn og høre på hvordan han kan tilbe skaperen og finne ham.

Og han bør annullere seg overfor vennen og det samme bør vennen gjøre overfor ham og det bør alle gjøre. Og om det er intensjonen for sammenkomsten, da «mer enn kalven ønsker å die, ønsker kua å amme den» og dermed kommer skaperen nærmere dem og all frelse og alle velsignelser og god giverglede fra barmhjertighetens kilde og stor nåde og velvilje blir avdekket over Israels sammenkomst.

Alt avhenger av kontakten, av korreksjonen av knusingen, av korreksjonen av synden med «kunnskapens tre.» Det er alt arbeidet vårt, som gjør oss til Adam, som betyr den eneste figuren som ligner (Domeh) skaperen, èn sjel, èn beholder. Med hjelp av vennene overvinner vi egoets motstand, tiltrekker lyset som endrer og dermed avanserer vi.

Vi ser at all vårt avansement kun er takket være kontakten og oppfylles i kontakten, i punktet der vi føler krisen og der frastøtelsen, hatet, nedkjølingen og gjensidig avsky avdekkes. Det er alltid problematisk å lokalisere dette punktet, for vi unngår det, glemmer det og befinner oss i en tilstand av nummenhet.

Det er i dette sentrale punktet, hvor vi virkelig er nødt til å være sammenkoblet, at alle følelsene våre forsvinner! Alle antennene og alle sansene våre slutter å fungere der. Det er som om vi oppdager og går inn i et tomrom der det ikke en gang finnes hat, men alle følelsene simpelthen forsvinner. Dermed oppdager vi gradvis det spirituelle rommet som vi er nødt til å fylle med kontakten vår.

(125629)

Fra forberedelsen til den daglige kabbalaleksjonen, 16/1/14

Kommentarer / Spørsmål