Hvordan forestiller du deg helvete?

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hva er Gehenna (helvete)?

Svar: Gehenna avhenger av hvordan man definerer det. Noen synes det er et helvete når alle eiendelene i dette livet forsvinner og de angrer på livet som gikk uten at de har noe igjen for det.

Det finnes de som tror at Gehenna ikke er noen form for følelsesmessig observasjon, god eller dårlig, i denne verden, men heller noe som venter oss i fremtiden, når kroppen dør. Da venter Gan Eden (edens hage) eller Gehenna på dem.

Det vi kaller Gehenna i kabbala, er det mest uønskede stadiet. Gjennom å studere og å arbeide i en gruppe, prøver vi å oppnå en tilstand der disse verdiene endres og himmel og helvete får en annen betydning enn det som konvensjonelt er akseptert. Vanlige mennesker tror ofte at når et menneske dør, vil en dør åpnes for dem til himmel eller helvete.

Men kan man beskylde et dyr for å dø, eller for å ha levd? Vi snakker om liv eller død av mottakerønsket i samme situasjon når vi har fri vilje. Illusjonen av å være i en fysisk kropp og oppfattelsen av denne verden ble gitt meg med hensikt, for at jeg skal kunne transendere over den og se at jeg bare lever og eksisterer innenfor en spirituell Kli (mottaker) i forhold til lyset.

Det er både bra og gunstig å hele tiden forestille seg helvete – Gehenna – i forskjellig form. Når mottakerønsket kontrollerer meg og ikke lar meg gi, kalles det for helvete. Da har du et helvete!

(136471)

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 30/5/14, The Book Of Zohar

Kommentarer / Spørsmål