Ti bud som gjelder forbindelse

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Kan du forklare meningen til de ti bud som ble gitt på Sinai berget, som symboliserer overrekkelsen av Torah, og som bør repeteres hver dag i tiden før Shavuot (pinse)?

Svar: De ti bud symboliserer først og fremst ønskene som kobler oss sammen. Alt handler om forbindelse.

Overrekkelsen av Torah finner sted ved foten på fjellet først etter at folket har akseptert betingelsen for gjensidig garanti, som ett menneske med ett hjerte. Det betyr at vi innser at vi har et fjell av ego foran oss og bare kan bestige dette fjellet med et punkt i hjertet. Dette punktet kalles Moses fordi det trekker oss ut fra egoet vårt.

Sinaiberget er enormt, som tårnet i Babel og enda større. Vi befinner oss på bunnen av fjellet, klare til å omringe dette fjellet av felles ego. Det vil si at vi er enige om å koble sammen alle delene av den private egoismen vår til ett fjell og ikke la oss skremme av det, selv om det er et fjell av hat. Vi må lengte etter samhørighet, selv om det eneste målet egoet vårt har er å motstå samhørighet.

Når vi kobler oss sammen slik, krever vi at kraft til å gi må realiseres i forbindelsen mellom oss. Det er fordi tilbøyelighet for kontakt er en spirituell mottaker, mangelen på gjensidig giverglede, slik det står skrevet, «Fra kjærlighet for skapningene, til kjærlighet for skaperen.» Slik aksepterer vi betingelsen «Elsk din neste som deg selv.»

(136553)

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 3/6/14, Shamati #66

Kommentarer / Spørsmål