Hvordan fyller jeg vennen?

Dr. Michael Laitman Spørsmål: Hvordan inkluderer jeg vennene i meg, så jeg alltid vil føle hva de mangler, for at jeg konstant kan fylle dem?

Svar: Jeg må simpelthen tenke over hva mer jeg kan gi vennen. Har du sett hvordan en mor behandler det lille barnet sitt? Hun betrakter det hele tiden og har kun tanker for det og for hva mer hun kan gjøre for det. Hun kan prate med deg, samtidig som barnet ikke forlater synsfeltet hennes.

Slik burde vi betrakte gruppen, siden det er den eneste verdifulle tingen vi har for å oppnå noe i dette livet.

Fra Kongressen i St. Petersburg, 13/7/13, Leksjon 4

Kommentarer / Spørsmål