Hvordan kan du bli en helt?

Spørsmål: Hva var det siste du gjorde før skaperen svarte deg? Hvilke handlinger utførte du før du krysset grensen over til Machsom?

Svar: Dette er et helt feil spørsmål siden dette er noe som skjer helt uventet. Det som påvirker at det skjer, er summen av alle dine ulike anstrengelser, i tillegg til noe som du ikke en gang vet om. Kun etterpå, når du skiller ut den ”assorterte samlingen”, vil du begynne å forstå at alt du gjennomgikk var nødvendig for at du skulle oppnå det som du gjorde.

Så lenge det uendelige resultatet av alle anstrengelsene ikke er avdekket for deg, vet du heller ikke hvor mye som står igjen. Det er derfor det er umulig å si at noen konkrete handlinger ledet deg til fullførelsen.

Spørsmål: Hva var spesielt med dine anstrengelser?

Svar: Jeg tror ikke det var noe annet enn tålmodighet, iherdighet og utholdenhet (i tillegg til bekymringene og alt som dette medfører, selvsagt). Baal HaSulam skriver om dette i det berømte eksempelet i ”Introduction to Talmus Eser Sefirot”, avsnitt 133: Kun heltene blant dem, de som beholdt tålmodigheten, overvant vaktene og åpnet porten. De ble umiddelbart belønnet gjennom synet av Kongens ansikt…

Hvem er en helt? Det er et menneske som har nok tålmodighet, som gjorde alt han kunne for ikke å komme bort fra veien.

Fra første del av Morgenleksjonen 09/01/11, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål