Lyset fra nivåer langt borte

Spørsmål: Hva betyr det å gjøre en innsats mens man leser boken Zohar?

Svar: Når vi leser Zohar, må vi identifisere oss med bokens fortelling så mye som mulig. Zohar snakker om å bli løftet oppover de spirituelle nivåene, om kvalitetene som mennesket må ha for å kunne oppnå og bli værende på disse nivåene.

Vi ønsker å oppnå disse nivåene for at de skal kunne avdekkes i oss. Hva ønsker jeg å fylles med mens jeg leser Zohar? Hva er alle disse kvalitetene som jeg leser om, som for eksempel HaGaT, NeHY, Tifferet og Malchut? Hva skal jeg identifisere meg med?

Dette kalles et ønske om å vite hva jeg studerer, det vil si å knytte meg til det. Det er slik vi vekker lyset fra disse høye tilstandene, og sørger for at det påvirker oss.

Fra del to av Morgenleksjonen 09/01/11, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål