I Atziluts virkelighet betyr «I hans hus»

Våre knuste sjeler befinner seg i virkelighetene til BYA (Beria, Yetzira, Assiya), og når vi knytter oss sammen, rykker vi inn i Atziluts virkelighet, som betyr «i hans hus» (Etzlo). Dersom vi kommer dit «nedenfra og opp», ved egne krefter, oppnår vi vår endelige korrigering. På den måten korrigerer vi knusingen som foregikk i Nekudims virkelighet.

Om vi imidlertid ikke er i stand til å knytte oss sammen til én sjel, befinner vi oss i et annet rike, som skaperen, Zeir Anpin i Atziluts virkelighet sa, » Jeg kan ikke oppholde meg på samme sted som et arrogant menneske.» Vi er det «arrogante mennesket» og befinner oss under grensen til Atziluts virkelighet (Parsa), i virkelighetene til BYA som er «adskilt fra helligdom.»

Men virkelighetene til BYA er også et spirituelt nivå der mennesket føler seg adskilt og fjernt fra skaperen. Man har til en viss grad innsikt, kunnskap og en følelse av ens ukorrigerte, spirituelle nivå. Når man på den andre siden står på startlinjen av denne utviklingsveien, befinner man seg lavere, for ikke å nevne de som bare lever et vanlig liv i denne virkeligheten og ikke en gang har begynt å bevege seg mot giverkraften, det vil si; de som på ingen måte har en tilknytning til den spirituelle stigen ennå.

Allikevel, i den utstrekning vi er i stand til å tiltrekke oss lyset som endrer med vårt gjensidige arbeid, gjør det oss i stand til å knytte oss til Malchut i Atziluts virkelighet, nedenfra og opp. Og om vi bestreber oss for å tilhøre Malchut, bringer vi slik hennes adskilte organer tilbake og limer dem sammen igjen.

Malchut i Atziluts virkelighet er bare et punkt, mens alle sjelene befinner seg under Parsa. Og om vi ønsker og ber om å tilhøre giverkraften, samholdet, den gjensidige garantien og kjærlighet for vår neste, tiltrekker vi korrigeringens lys over oss og heves til Malchut i Atziluts virkelighet – samlingen av alle sjelene.

Derfra begynner vi arbeidet med å oppnå likhet med Zeir Anpin i Atziluts virkelighet, skaperen. Og sammenkoblingen mellom Zeir Anpin og Malchut hever oss enda høyere, til den endelige korrigeringens nivå.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 21/8/11, Shamati

Kommentarer / Spørsmål