Uendeligheten som flyter gjennom deg

Den gjensidige garantien oppstår når vi alle knytter oss sammen på en måte der alle oppfyller ønskene til andre. Ingen av oss kan tilfredsstille seg selv alene – det er umulig i den spirituelle virkeligheten. Det er bare andres ønsker jeg kan tilfredsstille fullt ut.

Om jeg oppnår den uendelige virkeligheten, det vil si alle de spirituelle beholderne (ønskene) som står foran meg, kan jeg tilfredsstille dem alle med lyset fra NaRaNHaY som passerer gjennom meg som et uendelig lys som flyter gjennom meg til andre.

Jeg står igjen med lyset til Nefesh de Nefesh som er til stede i meg hele tiden. Det resterende lyset passerer gjennom meg og tilfredsstiller den eksterne beholderen som jeg har knyttet meg selv opp mot. Det er dette alle gjør!

For meg er ønskene til andre «runde» (Igulim), det vil si at de er grenseløse. Uansett er den formen som jeg kan tilfredsstille andre gjennom en «rett linje» (Kav Yashar), det vil si arbeidet med filteret. På denne måten gjøres jeg om til en uendelig «rett linje» om jeg tilfredsstiller det uendelige «runde» ønsket til andre mennesker uten begrensinger fra min side.

Personlig er jeg begrenset gjennom min mulighet til å tilfredsstille andre, men jeg opplever alltid andre som uten begrensinger. Begrensingen eksisterer bare i meg – gjennom hvor mye jeg er i stand til å gi til dem.

Fra del 3 av Den daglige kabbalaleksjonen 18/08/2011, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål