Indre resetting

Spørsmål: Du sier at antallet menneskelige handlinger innenfor en satt tidsperiode i dag er mye større. Årsaken til dette er tilsynelatende mengden av informasjon vi stadig mottar.

Svar: Det avhenger av ens personlige interne resetting, om en er istand til å akseptere og omforme seg selv i forhold til en helt ny paradigme, en ny holdning overfor seg selv og samfunnet, miljøet og verden. Hvis man istedenfor å forsøke å absorbere alt selv, for sitt eget gode, omstiller seg selv i motsatt retning, vil man klare å finne seg selv «utenfor seg selv», i det som omgir en.

Man vil fornemme sitt nåværende selv kun som et formidlende trofast dyr som bare eksisterer til det går inn i neste dimensjon – «utenfor seg selv.» Da vil dette dyret (vår fysiske kropp) forsvinne fra våre sanser. Det er dette vi er på vei mot.

Fra KabTV`s «Through Time», 18/3/13

Kommentarer / Spørsmål