Ingen virkning uten intensjon

Forskjellen mellom det spirituelle og det fysiske, er at i spirituelitet kommer først og fremst intensjonen. Handlingen er bare ment for å utføre intensjonen. Uten intensjon finnes ingen handling. Selv en intensjon i seg selv er en handling.

Hvert eneste ord vi leser i Zohar bør derfor leses med en intensjon gjennom teksten. Vi bør kun ha tanke for intensjonen og vedbli i den, mens teksten «flyter» nedover, som om vi svømmer i en elv og hele tiden må kontrollere og styre oss: Hvordan og i hvilken retning svømmer vi?

Uten en intensjon, tapes straks handlingen. Intensjonen bør derfor være over handlingen og under den, både i måten vi anser den og i prioritet.

Vi må hele tiden ha intensjonen i tankene: Hva ønsker jeg å oppnå, hvordan sikter jeg inn kreftene som vekkes når jeg leser Zohar sammen med vennene og hva ønsker jeg som utfall av påvirkningen fra dem?

Om vi ikke fokuserer påvirkningen deres på oss, oppnår vi ingen virkning.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 28/12/11, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål