Vestlige samfunn er kommet til en blindvei

Meninger: (Michael Khazin, økonom, fra km.ru): “I nesten to år har en avorlig gjeldskrise bygget seg opp i EU, mens lederne i medlemslandene ikke snakker om hovedårsaken til krisen i det hele tatt: endringer i lånemodellen og det at det er umulig å opprettholde dagens levestandard på grunn av den økende gjelden. Hvordan kan man så forholde seg til krisen uten å forstå de virkelige årsakene bak den?

«EUs ledere som har ansvar for økonomistyringen kan ikke konkurrere med krisen: De prøver bare å presse økonomien til  å vokse igjen gjennom finansielle stimuleringer og tilskudd, men den motarbeider alle disse tiltakene.

«Det er sannsynligvis helt tabu å snakke om nedgangstider i eurosonen, unionens mulige sammenbrudd og en omfattende reduksjon i levestandarden. Bak lukkede dører må dette likevel absolutt diskuteres! De virkelige årsakene til krisen blir ikke diskutert i det hele tatt.

«Dette viser at den nåværende politiske eliten enten er så redusert at den ikke en gang er i stand til å handle på en mer eller mindre tilstrekkelig måte, eller at de problemene som blir tatt opp berører tema som er tabu etter vestlig målestokk, for eksempel det å bygge opp sosialisme gjennom å avslå mulighet for privat eiendom. Da kan vi bare konkludere med at det vestlige samfunnet med alle sine ideologier har kommet inn i en blindgate som de bare kan komme seg ut av om det oppstår et totalt sammenbrudd.»

Min kommentar: Jeg er helt enig med Michael når det gjelder dette. Å ta tak i spørsmålet om å endre samfunnet, en ny holdning til livet, er som et økonomisk selvmord for dem fordi de tror at de da vil minste makt og penger, det vil si alt som deres liv er bygget opp på… Det som vil skje her er ikke fremmedgjøring, men konfrontasjon mellom eliten og massene, i tillegg til nødvendige manipuleringer av menneskene, til og med kriger, og alt dette vil bli gjort bare for å unngå å tape eiendeler…

Kommentarer / Spørsmål