Jeg vil ha lys!

Spørsmål: Det er noe jeg ikke klarer å forstå: Hva er lyset som endrer? Hvordan kan jeg be om dette når jeg studerer?

Svar: 1. For det første må du prøve å kjenne igjen alle disse egenskapene som vi leser om i boken Zohar inni deg. Prøv å finn ut hvor de er inni deg, let i ”rotet” om finnes i ønskene og tankene dine inni deg.

Det er slik du utvider dine indre Kelim, ønskene, og oppfattelsesegenskapene. Når du leter blant dem, vil du begynne å se forskjell på dem. Alle disse kvalitetene eksisterer inni deg.

2. Om jeg ikke har et behov for korreksjon, vil ordene ”lyset som endrer” være blottet for liv. Om jeg ber om korreksjon, vil jeg forvente meg dette lyset. Om jeg ikke har dette behovet, vil jeg ikke vite hva dette lyset er.

Jeg blir fortalt: ”Du må vente på at lyset skal komme”. Greit, la det komme. Vismennene sier at det er bra, og jeg er enig. Om det er dette som er holdningen min, vil jeg ikke klare å trekke til meg lyset.

Det står skrevet at man må forvente frelse hvert øyeblikk. ”Skaperens frelse kommer før du rekker å blunke”. Her er det snakk om det korrigerende lyset, lyset som endrer, som leder oss tilbake til skaperen.

Handlingen vi ber om ovenfra må alltid følges av vårt ønske, et behov for det. Uten dette vil det aldri skje. Enten lokker vi fram lidelsen inni oss selv, og dette omtales som ”lidelse gjennom kjærlighet”, et begjærlig ønske om lyset, ellers vil det komme som tvungen lidelse, gjennom ”Beito” (når tiden er inne).

Uten lidelse, uten spørsmål og uten ønsker vil jeg derimot ikke klare å oppnå det korrigerende lyset. Det er fordi lyset holder seg helt i ro. Vi trenger bare ønsket slik at det korrigerende lyset kan komme og påvirke oss.

Vi kan si at lyset er til stede inni ønsket, men at det kun blir avdekket når dette ønsket har nådd det virkelige målet.

Fra del to av Morgenleksjonen 12/04/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål