Jobber du som en profesjonell?

Spørsmål: Kan vår innsats sees på som en forberedelse til spirituelt liv?

Svar: Ja, det kan den. Innsats er et omfattende tema, men merk dere følgende:

  1. Det dreier seg ikke om å springe rundt som et barn, da barn ser på springing uten mer mål og mening enn det å springe i seg selv. Innsatsen min må være nyttig. Jeg gjør en innsats der knusningen skjedde, i én helhet sammen med andre, siden vi gjennom kjærlighet for andre vil oppnå nivået der jeg finner skaperens kjærlighet.
  2. Innsatsen må komme fra lyset, som i hovedsak forbereder det neste steget for meg. Der må jeg kanskje gå gjennom fortvilelse eller høyere oppnåelse, sterkere tomhetsfølelse eller større tilfredsstillelse. Det har ingen betydning hva det er. Dette er det neste steget på ferden siden vi beveger oss mot den høyre linjen og den venstre linjen. Foruten den rette plassen for å gjøre innsatsen min, trenger jeg den riktige kilden til lyset, bøkene som knytter meg til det. Derfor må jeg være i gruppen som studerer kildene.
  3. I tillegg trenger jeg en rådgiver som kan lære meg den rette måten å jobbe med bøkene på, og hvordan jeg kan forholde meg til gruppen.

Om mennesket har alle disse tre verktøyene og vet hvordan han skal bruke dem, er han klar. Nå er alt opp til han. Om igjen og om igjen må han evaluere disse tre komponentene: læreren, bøkene og gruppen og lete etter en mulighet for å bruke dem på den mest effektive måten.

Fra første del av Morgenleksjonen 9/1/11, ”What Are the Powers Which Are Needed for the Work”

Kommentarer / Spørsmål