Kabbalister om oppfattelse av virkeligheten, del 15

Kjære venner, still gjerne spørsmål om disse utdragene hentet fra de mektige kabbalistene. Kommentarene innenfor klammene er mine.

Alle endringene skjer i ønsket, ikke i lyset

Alle disse bildene og endringene begynner og slutter kun med inntrykket av sjelene. 

– Baal HaSulam, “Preface to The Book of Zohar”, Avsnitt 33

Det skjer ingen endringer i hele tatt i virkeligheten Atzilut i seg selv, enten den lavere tar imot den mektige overfloden i stor grad eller den ikke tar imot noe i det hele tatt. Mektigheten som er nevnt over ligger kun i de lavere.

– Baal HaSulam, “Preface to The Book of Zohar”, Avsnitt 32

Når lyset i Malchut faller ned og legger seg over menneskene, kommer den til syne for dem, for hver og en i henhold til hvordan en selv framstår, hva man ser og hva man fantaserer om, det vil si kun i mottakerne og ikke i  Sefira Malchut i seg selv det hele tatt i.

– Baal HaSulam, “Preface to The Book of Zohar”, Avsnitt 35

Kommentarer / Spørsmål