Krise: Samhørighet gjennom en eksplosjon

Spørsmål: Hvordan kan det ha seg at den øvre allerede under knusingen visste at skapelsen kom til å knuses – og allikevel lot det skje?

Svar: Selvfølgelig visste han det. Det var han som arrangerte knusingen! Hvordan skulle Malchut ellers kunne knytte seg til Bina, om knusingen ikke hadde funnet sted?

Når man snakker om den nåværende krisen, refereres det også til en slags knusing (ordet «krise» kommer fra samme rot). Men det er ikke riktig. En krise er skapelsen av samhørighet mellom to egenskaper som ellers ikke kan kobles sammen på annet vis.

I teknologien anvendes ofte denne koblingsmetoden når forsvarsmekanismene i én materie må ødelegges for å kunne kobles sammen med en annen materie. Denne metoden brukes ved sveising av metall, for å smelte dem sammen. Når ulike deler ikke klarer å knytte seg sammen, ødelegger vi derfor deres forsvarsmekanismer, grensene mellom dem – og tvinger dem til å knytte seg sammen – å innlemme seg i hverandre. Dette er mulig om de knuses gjennom en kraftig eksplosjon.

Det kan synes merkelig at vi må sprenge og ødelegge ting. Men egentlig ødelegger vi dem ikke; vi oppretter tvert imot en kobling. Det er heller ikke mulig for oss mennesker å knytte oss sammen om vi ikke først knuser forsvarsmekanismen. Egoismens kraft, kraften fra ønsket om å ta imot nytelse som eksisterer i all materie, vil aldri la noen komme inn på sitt territorium. Derfor må vi ta i bruk en spesiell kraft mot den, en kraft som knuser grensene for å introdusere ny materie, en ny egenskap inni seg – som en uvelkommen gjest.

Det er dette som skjer med Bina og Malchut under knusingen. Men om Malchut aldri mottar Binas egenskap, kan den heller ikke korrigere seg selv. Den er ikke i stand til å motta Binas egenskaper, siden den har satt restriksjoner på seg selv gjennom et forsvarsfilter – den ønsker ikke å ta i mot noe som helst. Den må knuses gjennom tvang, for den kommer aldri til å gå med på at den skal gjøre det selv!

Den kommer aldri til å si seg enig i at den må knuses for å motta for sin egen skyld. Men uten å avdekke egoistisk mottakelse, er det umulig å avdekke Malchuts sanne jeg, som er giverkraftens motsetning og som ikke tillater seg å oppnå den.

Derfor ble knusingen iverksatt ovenfra. Vi sier det slik, men i virkeligheten er det Malchut og Bina som knytter seg sammen, for med det samme dette skjer blandes egenskapene av barmhjertighet og rettferdighet sammen.

Til slutt får vi Bina og Malchut som er knyttet tett sammen med hverandre, samtidig som de er knust. Dette er også en oppnåelse, for selv om de føler avstand fra skaperen kan de korrigere denne avstanden siden de har knyttet seg sammen!

Det viser seg at knusingen er en mektig korreksjon, for det er slik beholderen bygges opp. Uten denne mellomstasjonen ville det vært umulig for oss å fortsette eller oppnå korreksjon. Derfor må vi se på den nåværende krisen som et vendepunkt, et veiskille, en mulighet for å ta en skarp sving og tre inn til en fullstendig ny tilstand.

Fra fjerde del av Den daglige kabbalaleksjonen 4/9/11, Preface to the wisdom og kabbalah

Kommentarer / Spørsmål