Kan et menneske gjenfødes som katt?

Dr. Michael Laitman Spørsmål: Kan jeg bli inkarnert som en katt i neste liv, eller kommer jeg fortsatt til å være menneske?

Svar: Et menneske forblir alltid et menneske, en mann – en mann, en kvinne – en kvinne, og en katt – en katt. Materie forblir det samme.

Alle teorier og fantasier om reinkarnasjon av sjeler i ulike dyr og selv i planter er feilaktige.

Og i sin helhet,  sjelen hører ikke til kroppen. Kroppen eksisterer kun for å skape forutsetninger for å utvikle sjelen. Men i den grad at sjelen er utviklet, begynner kroppen å motta nye fysiske egenskaper, som hjelper oss til å utvikle sjelen videre. Alt skjer for dette formålet.

Spørsmål: Jeg skjønner ikke dette; hva skjer med et menneske etter døden?

Svar:  Kan vi ikke se vi hva som skjer med et menneske etter at kroppen dør?  Kroppen råtner og blir til støv. Hvis et menneske ikke utvikler sjelen i seg, er bare en bevisst del av sjelen tilbake, som må skape en kropp igjen.

Spørsmål: Hva skjer hvis jeg har utviklet en sjel?

Svar: Hvis du har utviklet din sjel til nødvendig nivå, som betyr at du har korrigert den helt, da trenger du ikke lenger å gjenfødes flere ganger inn i denne verden, og sjelen vil leve evig.

Spørsmål: Vil denne sjelen være  mitt eget «selv»?

Svar:  Sjelen er spesifikt dette «selvet» Et menneske er sjelen sin , mens kroppen bare er materiet som følger ham og bidrar til å utvikle sjelen.

Spørsmål: Så hvorfor skriver kabbalistene noen ganger at e menneske blir gjenfødt i dyr, for eksempel i en gris?

Svar: Dette er skrevet metaforisk. «Reinkarnert som en gris» betyr at samme behov som en gris har viser seg hos et menneske, noe som vedkommende tilsynelatende hadde forlatt  for lenge siden.

Akkurat som enkelte  noen ganger oppfører seg slik, og vi kaller ham en «gris». På samme måte snakker kabbalistene om inkarnasjon som en gris, noe som betyr at  egenskaper som vi forbinder med en gris viser seg i et menneske, men det er klart at han fortsatt er menneske.
[154594]
Fra et israelsk radioprogram 103 FM, 1/2/15

Kommentarer / Spørsmål