Å finne liv på andre, tredje og tiende forsøk

Dr. Michael Laitman   Spørsmål: Hvor befinner vår sjel seg? Det blir til og med foretatt eksperimenter der de prøver å bestemme sjelens vekt i gram.

Svar: Det er helt meningsløst. Sjelen har ingen vekt i den kroppslige verden. Tenk deg at du for et øyeblikk siden ikke hadde lyst til å drikke og nå vil du plutselig  ha vann. Det vil si at et nytt ønske oppstod for deg. Er det mulig å veie det? Hvor er dette ønsket i deg? Du kan ikke si det. Sjelen er også et ønske; et ønske om å oppnå den øvre kraften, den samme ytre sfæren som styrer vår verden, systemet som omgir oss.

Sjelen kalles ønsket om å oppnå mening i våre liv, formålet med livet. Hvis et slikt ønske dukker opp i noen, så begynner han å føle at sjelen trenger å utvikles; det tvinger ham til å lære hvordan han oppnår det.

Spørsmål: Hvis jeg lykkes i å utvikle sjelen mens jeg lever i denne verden, er det et tegn på at livet mitt var vellykket? Og hvis jeg ikke lykkes, så vil jeg komme tilbake til denne verden igjen?

Svar: Ja, du kommer tilbake og går gjennom nye liv til sjelen er utviklet i deg. Men i vår tid, har vi muligheten til å akselerere vår utvikling, og da trenger vi ikke flere inkarnasjoner. Vi har allerede levd nok i denne verden, hver enkelt av oss.
[154448]
Fra et israelsk radioprogram 103 FM, 1/2/15

 

Kommentarer / Spørsmål