Kanaliseringen av skaperens lys

Spørsmål: Hva betyr det ”å glede seg over sin venns lykke og sørge over hans sorger”, og hvordan oppnår vi dette?

Svar: Å glede seg over en venns lykke vil si at vi føler glede når vi oppnår vårt spirituelle mål sammen, at vi er på vei sammen. Det er da jeg føler vennenes lengsler inni meg, ikke min egen tilstedeværelse eller personlige iver mot målet, men heller hvordan jeg streber mot det sammen med dem. Mitt ”jeg” forsvinner, oppløser seg i de andre. Det er også slik jeg oppnår evig liv.

Menneskets ”Jeg” eksisterer ikke lenger. Det fungerer kun for å kanalisere skaperens lys til alle de andre. Det viser seg at alle våre ”jeg” forsvinner. I stedet for dem, dukker det opp en helhet, multiplisert med antall ”jeg” som fantes tidligere.

Fra leksjon 1 i Moskva 14/01/2011, ”Introduction of the Book of Zohar”

Kommentarer / Spørsmål