Korreksjonsobjektet er kvinnen inni oss

Spørsmål: Har det i løpet av kabbalas historie noen gang eksistert par, mann og kone, som har avdekket skaperen direkte på grunn av sin tilknytning til hverandre? Finnes det kilder som bekrefter dette?

Svar: Flere slike par har eksistert opp gjennom tidene: Adam og Eva, Abraham og Sara, Isak, Jakob og Esau og deres hustruer og så videre. Den kvinnelige delen er alltid en del av bildet siden det ikke finnes noen kontakt, oppnåelse (Zivug de Hakaa) eller samhørighet mellom skaperen og skapningen uten den.

Den eneste betydningen til den mannlige delen inni oss er å korrigere den kvinnelige delen som også finnes inni oss. På grunn av dette er det slik at når det gjelder å korrigere skapningen, er det den kvinnelige delen som må korrigeres. Korreksjonsobjektet er kvinnen. Korreksjonskraften er mannen. Lyset som korrigerer kommer gjennom mannen i den hensikt å korrigere den kvinnelige delen. Når den kvinnelige delen er korrigert, gir den liv til den neste tilstanden fra den mannlige delen.

Fra leksjon 1 i Moskva 14/01/2011, ”Introduction of the Book of Zohar”

Kommentarer / Spørsmål