Kjemper vi mot terrorister eller mot det som er skjult?

edgeSpørsmål: Hvis den pågående krigen er en kamp mellom ulike ideologier, hva er den pågående kampen mellom ideologier i Israel?

Svar: Først må vi forstå at vi er styrt av den øvre kraften, fra skapelsestanken, og med det kan vi ta i bruk lyset som endrer for å redde oss selv og for å vinne. Men hvordan vinner vi?

Hele denne krigen handler ikke om å beseire en eller annen fientlig terrororganisasjon, men om å beseire det skjulte som finnes over hele verden.

Vi må fjerne det, i allefall til en viss grad, og da får vi se hvilken verden vi lever i, hva som skjer med oss, med alle skapninger, og hvilke ønsker den øvre kraften har for oss. Dette motstrider forresten ikke et islamsk perspektiv i det hele tatt. Det krever forklaring og ingenting mer.

Krig er konflikt mellom to meninger. Essensen i denne krigen er at begge parter ønsker å vinne ved hjelp av sitt ego. Men vi må forstå at det i dag ikke er rom for denne type krig. Denne krigen er blitt til noe helt annet: Vi er pålagt å fjerne det skjulte. Vi blir sendt en hindring som får oss til å tro at vi tilsynelatende slåss mot terrorister over et territorium, en dominans, eller en politisk ideologi.

Men det er faktisk en helt annen kamp som pågår her, bare for at vi skal kunne innse at det er den øvre kraften som setter oss i disse akutte situasjonene, så vi skal bli i stand til å avdekke det som er skjult.

Vi kan kun avdekke det ved massiv spredning av budskapet om at alt kommer fra denne kraften, for at vi skal avdekke den og oppnå likhet i form med den.

Likhet i form med den øvre kraften krever at vi oppfyller betingelsen som sier elsk din neste som deg selv og å forvandle ens fiende til ens elsker, som betyr å forvandle fiende til venn og den eksterne fienden til noe internt.

(139630)

Fra første del av morgenleksjonen, 17/7/14, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål