Kjente sanger klinger best

Vi må alle forberede oss til kongressen slik at vi kommer dit fulle av pågangsmot. Vi må gjøre oss kjent med alt forberedelsesmaterialet, se gjennom alle videoklippene og lære oss alle sangene som vi kommer til å synge under kongressen.

På denne måten vil det ikke dukke opp ting som er nytt eller overraskende for deg. Jo mer kjent materialet er, jo sterkere vil inntrykkene være for deg. Vi lærer av virkelighetens struktur at det første samholdet mellom mannlige og kvinnelige deler ikke avler nytt liv, men at de kun skaper beholderen (Kli). Lyset blir kun avdekket i dette Kliet om man begynner å bygge opp et nytt samhold.

For det første må mennesket forberede sine ønsker (beholdere, Kelim) og derfor er det verdt å gjøre seg kjent med alt materialet. Dersom alt er kjent for oss, vil vi være i stand til å oppnå en sterkere samhørighet i løpet av kongressen. Om vi møter noe for første gang, er vi ikke i stand til å mestre det med det samme. Vi har ikke et ønske om det ennå, og det finnes ingen steder hvor vi kan ta imot tilfredsstillelsen siden dette kun er et første møte.

Bare ett møte er ikke nok for oss, da vi ønsker å delta og å bli tilfredsstilte. Det er kun mulig om du er godt kjent med programmet. Vi snakker ikke om individuelle handlinger, men vi må kjenne og delta i alt det som skjer på og utenfor scenen.

Fra første del av Morgenleksjonen, Forberedelse til WE-kongressen

Kommentarer / Spørsmål