Korte fortellinger: Kilden til spirituell praksis

thumbs_laitman_272Det gamle Babylon var en vugge for forskjellige strømninger og spirituelle metoder. Før Abrahams tid levde babylonerne i fred, kjærlighet og vennskap slik Noas etterkommere hadde lært dem. Men etterat egoet vokste, begynte de å fjerne seg fra hverandre og brøt opp til mange grupperinger.

Hver gruppe begynte å tilbe en annen gud (egenskap eller kraft) i henhold til sine indre tilbøyninger. Det var ikke noen vanlig tilbedelse av stein eller trær, men av kreftene i naturen. Derfor dukket det opp mange guder som forbindes med svart eller hvit magi, astrologi, eller andre metoder og de eksisterer til denne dag.

Abraham opplevde en tragedie da han innså at han måtte skille seg ut fra de andre og skape en radikal ny læremåte. Forskjellen mellom hans læremåte og de andre var enorm, for hans metodologi baserte seg på bruken av negative krefter for å oppnå positiv oppstigning. Alle de andre læremåtene baserte seg på en metode der man blidgjør naturens negative krefter og lever med dem i fred og harmoni.

Abraham mente at det ikke fantes noe negativt i verden. Hvis noe synes å være negativt, så er det bare fordi vi bruker det feil. Når vi begynner å bruke de negative kreftene riktig, ved å heve oss over dem med hjelp av positive krefter, begynner vi umiddelbart å stige. Dermed er de negative kreftene faktisk vesentlige, siden de alle kommer fra skaperen som er god og gjør godt. Det er utelukkende vår bruk av disse kreftene som er feil. Det spirituelle systemet forplikter mennesket til å arbeide med seg selv for å plassere sine negative og positive egenskaper riktig.

Da Abraham begynte å forklare og spre metoden sin, oppstod seriøse konflikter med hans landsmenn. Han måtte derfor forlate Babylon og fullstendig løsrive seg fra alt hans hjerte og sinn visste på det tidligere stadiet, dvs å fornekte polyteisme og alle de andre spirituelle metodene. Han visste at alt som finnes er mennesket, samfunnet der mennesket ønsker å være lik skaperen, og skaperen selv.

(146494)

Fra KabTV`s Short Stories, 15/10/14

Kommentarer / Spørsmål