Korte fortellinger: Utviklingen av Abrahams gruppe – Isak

Dr. Michael LaitmanEtter at Abraham grunnla skolen sin, begynte han å utvikle den kabbalistiske metoden med studentene som ble med ham. Dermed skapte han tre systemer: et system for å studere, et system for formidling, og et system for å realisere kabbala.

Systemet med formidling tar hensyn til nivået av en persons utvikling. Alt avhenger av hvordan folk kan oppfatte det åndelige ideen, i hvilken grad den er nær dem og kan svare på deres forventninger, og i hvilken grad de kan påvise at dette systemet er gunstig for dem.

Senere, når de stiger og utvikler seg, vil de være klar til å forstå andre alternativer som læren tilbyr dem. Derfor bør en person alltid kontaktes på sitt eget nivå, på et språk som han forstår, så han kan tiltrekkes av å vite at du faktisk kan hjelpe ham til å innse hva han vil.

Dette er hva Abraham engasjerte seg i da han forklarte at det endelige målet for vår utvikling er kjærlighet og det å gi, og de som ønsker å oppnå det internt, i hvert fall til en viss grad, bør komme til ham.

Slik var det den neste fasen av utviklingen av Abrahams skole begynte. På dette punktet, ble det kalt Abrahams gruppe, siden alle medlemmene i gruppen begynte å arbeide med samhørigheten mellom hverandre og akseptere det faktum at enhet er over separasjon.

Når spranget av ego skjedde i det gamle Babylon og folk ønsket å bygge et tårn for å nå himmelen, det vil si til den øverste makt, foretrakk de en negativ kraft.

Abraham hevdet  imidlertid at negative krefter stammer fra den samme positive kraften og må bearbeides på en annen måte, ved å absorbere det som det vi kaller den venstre linje (den negative kraften). Han mente at egoet som vokser i folk bør studeres og bearbeides korrekt. Dette er grunnen til at perioden som fulgte utviklingen av Abrahams gruppe kalles Isak.

Riktig bruk av ego kalles ofringen av Isak, noe som betyr at vi binder vårt ego og truer med å drepe det, er fullstendig klar til å ofre det, selv om vi forstår at vi ikke kan oppnå skaperen uten det. På den annen side, kan likhet og likeverdighet med skaperen bare oppnås dersom vi begrenser egoet riktig. For oss er det som å kutte vårt eget kjød.

Vi lærer å kontrollere vårt ego, å binde det, takle det, og plassere det under egenskapen av kjærlighet og giverkraft uten å ødelegge det,  og uten å true det, og vi blir klar til å bryte vekk fra oss selv (siden egoet er hele selvet). Denne prosessen er en del av vår utvikling, og når vi gjennomfører den, har vi mulighet til å arbeide riktig, produktivt, og fokusert med egoet. Dette er essensen av historien om ofringen av Isak.
[146497]
Fra KabTV er «Short Stories» 10/15/14

Kommentarer / Spørsmål