Krev det for alle

Spørsmål: Vi mottok et brev fra en venn i teltbyen i Tel Aviv, der de tar del i kampanjen for å få ned husprisene. Han skriver: » Jeg studerer ikke kabbala, men vi skjønner at vi har forsøkt alt og innser at vi må stå samlet og styrke vår sak.» De sitter der nå og skriver en erklæring, men vet ikke hvordan de kan gjøre den slik at den blir akseptert av alle. De har hørt at kabbala har praktiske løsninger. Hva kan vi tilby dem?

Svar: Det finnes et begrep kjent som «de manges bønn». De må be om dette på vegne av alle, seg selv inkludert. På den måten vil de lykkes. Det er den riktige formen for inkludering. Gjør de ikke det, kommer ingenting til å nytte. Den inkluderende kraften hersker allerede i verden og blir mer og mer åpenbar hele tiden, og alle systemer vender seg mot dette nye arbeidsregimet.

I tillegg ville jeg foreslå at de leser noen av våre bøker på fritiden. Vi kan ikke dele ut våre materialer, for da mistenkes vi for å gjøre det med egoistiske hensikter. Men om de skulle ønske det, gir vi dem det de måtte ønske og ved å lese det skjønner de hva vi mener og hvordan de bør handle. Dette vil gi dem hjelp fra den øvre kraften, og de vil med egne øyne se at de blir mer styrket og lykkes i sitt arbeid.

Dette vil skje i virkeligheten. La oss prøve det!

Fra femte del av den daglige kabbalaleksjonen 27/7/11, «The Peace

Kommentarer / Spørsmål