Sjekk deg selv

Spørsmål: Hvordan kan man sjekke om ens egen innsats er god nok?

Svar: Innsatsen blir vanligvis utført over fornuft, over kunnskap, når det for mennesket virker som om alt er veldig vanskelig og umulig og når han har fått nok av alt. Han tror ikke lenger på læreren og hans «sludder», eller på skaperen som er skjult og som gjør at det er umulig for han å spørre hva han ønsker fra han. Han har mange klager når det gjelder gruppen som helhet og hvert menneske på individnivå.

På samme tid må vi likevel si at dette bildet som jeg ser bare viser seg i henhold til mine egen feil, min egoisme! Det er fordi jeg i virkeligheten eksisterer i den uendelige virkeligheten. Gruppen er sjelene som jeg er fullstendig knyttet sammen med. Læreren er over oss, og leder oss til samhold med de allerede korrigerte sjelene slik at vi sammen med dem kan korrigere sjelene som fremdeles er ukorrigerte. Skaperen vil bli avdekket mellom oss, for nå holder han seg skjult for vår skyld.

Om mennesket ser for seg denne tilstanden på riktig måte, om han forstår at denne virkeligheten er innbilt og at han må grave dypere enn dette fantasibildet, til sin indre form, slik at han kan avdekke trådene som knytter oss sammen akkurat som baksiden på et broderi, vil han være i stand til å sette alt i sammenheng og kreve at han blir endret.

Han vil avdekke perfeksjon gjennom å oppnå balanse med alle ønskene, alle virkelighetene, med gruppen og skaperen, den givende egenskapen. Han føler at han har oppnådd perfeksjon på denne måten og at det ikke finnes noe som er større enn dette, ingen behov eller ønske om noe som er større siden dette er den mest perfekte tilstanden for han!

Fra første del av Morgenleksjonen 24/07/2011, Shamati # 187

Kommentarer / Spørsmål