Krig og fred

forandringSpørsmål: Hva er den ideologiske krigen du snakker om?

Svar: Vi befinner oss i en ideologisk krig med våre fiender. Det spiller ingen rolle hva politikerne fra den ene eller andre siden sier eller mener.

Det er viktig å forklare for alle at det som skjer ikke er en konfrontasjon mot palestinere, Hamas, eller en hel verden som motstår oss.

Alle kriger kommer fra skaperen! Vi kjemper i mellomtiden mot skaperen, men vi er nødt til å forvandle disse krigene til fred og helhet. Det må kunngjøres og forklares blandt alle at vi foreløpig blir tildelt disse vilkårene i form av muligheter til å gå lysets vei, «jeg vil påskynde det» (Achishena), og ikke avvike mot lidelsen, som er den naturlige utviklingsprosessen, «til sin tid» (Beito).

Vi er tvunget til å spre denne kunnskapen i verden. Hva som skjer etterpå kommer ikke lenger an på oss, men vi er nødt til å gjøre hva vi kan. I slike tider er det lettere å vekke hjertene hos folk, for de kommer til et punkt der de mister håpet om å finne en løsning på konflikten. Før dette, hadde vi fortsatt håp om at vi ved hjelp av moderne rakettvern, «Jernkuppelen» (the «Iron Dome»), kunne garantere en god fremtid for oss og blomstre. I vår verden i dag, har vi ikke lenger håp om en materiell løsning. Bare ved å avansere spirituelt er det mulig å fortsette eksistensen.

Ingen militær suksess kan slokke følelsen av hjelpesløshet og mangel på en løsning hos folket. Disse følelsene vedblir, fordi vi er gått inn i en ny fase av øvre ledelse. Krig er i dag en kamp om verdensanskuelse. Det er ikke våpenet som triumferer, det er meningen, hva verden synes om deg og hva fienden synes om deg.

Vi ser at vi ikke kan bruke all vår militære styrke. Våre hender er bundet. Vi kan ikke skyte raketter og gjøre hva vi vil, for det er mennesker der, og en hel verden ser på og følger hvert skritt vi tar!

Så vi har ikke råd til å slåss, og vi kan ikke være naive og tro vi har militær overmakt. Vi har ingen makt. Verden har oss i sin hule hånd. Vi føler og vet så altfor godt hvordan den forholder seg til oss. Så for Israels folk finnes det bare èn løsning; å forklare verden hvor hen vi er kommet og hva vår virkelige situasjon faktisk er.

Hele verden har også behov for enorm korreksjon, og føler seg maktesløs. Dette er akkurat det riktige øyeblikket for å angripe med disseminasjon.

(139704)

Fra første del av morgenleksjonen, 17/7/14, Shamati #68

Kommentarer / Spørsmål