Krisen kommer til å vare i mange år

Synspunkt: (Michael Khazin, økonom, hentet fra newsland.ru): «Jeg er sikker på at krisen kommer til å vare lenge. Her er årsaken: En krise er en endring av visse parametre i overgangen fra en unaturlig til en naturlig fase. Krisen kommer til å fortsette til denne prosessen er ferdig. Vår moderne tids krise er forbundet… med etterspørselen etter kredittbaserte stimuli, det vil si at folk har levd på kreditt. Resultatet er en opphoping av enorme gjeldssummer. Gjelden i seg selv er ikke dødelig… men den kan ikke vokse seg større. Gjør den det, vil det være umulig å opprettholde en stor etterspørsel.»

«Det er grunnen til at etterspørselen på verdensbasis kommer til å avta med 30-35%… mens den i Amerika kommer til å avta med hele 55-60%. I et land som USA vil det forårsake en sosialpolitisk katastrofe.»

«Krisen vedvarer helt til etterspørselen på verdensbasis fortsetter å falle. Sammenbruddet vil skje når etterspørselen ikke lengre overgår realinntekten til befolkningen.»

«Vanlige mennesker kommer til å oppleve krisen gjennom større arbeidsløshet, lavere levestandard, lavere inntekt, prisøkning på varer, og varer vi anser som «vanlige» vil gå over til å tilhøre rekken av «luksusvarer» og så videre.»

«I løpet av de siste 30 årene er middelklassen i Vesten bare blitt opprettholdt gjennom kreditt. Reduksjonen i kreditt kommer til å tvinge mange mennesker ut i fattigdom. De får ikke råd til å skaffe seg bil, leilighet eller helsetjenester. Femti prosent av europeerne tilhører denne befolkningsgruppen – og førti prosent av dem kommer til å falle under fattigdomsgrensen.»

«Prisene kommer til å øke mer enn inntektene. Slik synker kjøpekraften.»

«Prisen på gull vil fortsette å vokse… for til slutt å erstatte dollaren som mål for verdi.»

Min kommentar: En sakte, men sikker, overgang mot fornuftig forbruk ville vært gode nyheter. Men det kommer ikke til å skje, for naturen planlegger ikke bare at vi skal gjenvinne balansen. I stedet ønsker den at vi skal knytte oss sammen til ett system som tilsvarer selve naturen. Ingen knep kan hjelpe oss før vi begynner å forandre oss mot gjensidighet og samhold, parallelt med et samlet system i naturen – og ikke lengre utgjør en kreftsvulst i dette systemet.

Kommentarer / Spørsmål