Kun fakta

SpørsmålHvordan kan vi unngå bruk av en belærende og truende tone i våre forklaringer?

Svar: Dere må vise menneskene at det dere snakker om ikke er noe dere bare har funnet på, men at det gjelder fenomener og naturlover.

Jeg hadde for eksepmel en bekjent av meg i Russland som var ekspert på styrken til ulike materier. Ved en tilfeldighet deltok jeg på en av hans presentasjoner. Han ble presentert for detaljene i en spesiell del av en ubåt, og dette førte til at han kom med følgende konklusjon: «Den vil ikke tåle det. Under forhold som det er meningen at denne skal benyttes under, vil dette bli en katastrofe.» Til tross for følelsene og mistroen fra hans tilhørere, skjedde nettopp det som han hadde forutsett.

Jeg ble imponert over hans rene vitenskapelige tilnærmingsmåte: Dette er naturlovene, og det er ikke noe som kan gjøres med det. Faktum er at denne delen av ubåten ikke vil tåle presset.

Slik må  vi også vise menneskene at dette ikke er vår personlige mening, men at dette handler om naturlover. «Ta en titt og se selv. Rop og skrik alt du vil, men det vil ikke ha noen hensikt.»

Alt er avhengig av riktige forklaringer, med andre ord utdannelse. Dette er hele vårt arbeid. Uavhengig av hva mennesket mener og tror, ønker jeg å vise alle at mitt budskap ikke kommer fra meg; det er ikke min personlige mening eller min religion. Det er naturen som finnes rundt oss; undersøk det selv og se hva resultatet blir.

Jeg må selvsagt forberede og tilpasse materialet for å gjøre min presentasjon passende for publikum. I det store og det hele er det min oppgave å presentere fakta.

Tenk deg et menneske som hopper fra 100. etasje fordi det i den 99. etasjen er hengt opp et grønt stoff som for han ser ut til å være en gressplen. Jeg må her få bildet av denne «gressplenen» til å forsvinne så fort som mulig, og vise han hva som er den virkelige avstanden ned til bakken.

Fra del fem av Den daglige kabbalaleksjonen, «The Nation»

Kommentarer / Spørsmål