Kabbalister om oppfattelse av virkeligheten, del 9

Kjære venner, still gjerne spørsmål om disse utdragene hentet fra de mektige kabbalistene. Kommentarene innenfor klammene er mine.

Vi har ingen oppnåelse eller forståelse av materien i det hele tatt

Det er umulig å oppnå essensen gjennom tanken. Det er til og med slik at vi ikke en gang kjenner vår egen essens. jeg føler og jeg vet at jeg fyller et rom i verden, at jeg er massiv, varm og at jeg tenker, og andre slike uttrykk for handlingene til min essens. Om du derimot spør meg om min egen essens, som alle disse uttrykkene kommer fra, vet jeg ikke hva jeg skal svare deg.

Du ser derfor at forsynet har hindret oss fra å oppnå en essens. Vi oppnår bare uttrykk og bilder på handlinger som kommer fra essensene.

– Baal HaSulam, “Preface to the Book of Zohar”, Avsnitt 12

Kommentarer / Spørsmål