La boken Zohar snakke om meg

Spørsmål: På den ene siden ligger hele vårt arbeid i å korrigere samholdet mellom menneskene. På den andre siden blir korreksjonen utført ved å lese igjennom boken Zohar. Hvordan kan jeg knytte alt dette sammen?

Svar: Korreksjonen kommer fra lyset som er skjult i tekstene som er skrevet av kabbalister. Det skjer likevel på betingelse av at vi ønsker å oppfatte og forstå virkeligheten som de beskriver, slik at alt som står skrevet i disse tekstene vil kle seg inn i oss og at vi vil være i det samme systemet når det gjelder forholdene oss imellom.

Dette påvirker samholdet mellom alle sjelene i så stor grad at vi oppnår samhold, og blir et samlet, helhetlig system: Malchut i den uendelige virkeligheten. Om jeg streber etter å oppnå samhold som i ”elsk din neste som deg selv”, om jeg virkelig ønsker dette, da begynner boken Zohar å snakke om meg.

Som et resultat av dette tar jeg imot korreksjonskraften fra Zohar, og utvikler meg gradvis gjennom å lese i den. Faktum er at boken i seg selv ikke inneholder noen ting, men gjennom å lese den og ønske å være i dette systemet, trekker jeg til meg kraften fra dette kraftfeltet som er i Malchut i den uendelige virkeligheten – og slik oppnår jeg dette systemet.

Fra del to av Morgenleksjonen 20/06/2011

 

Kommentarer / Spørsmål