Lærerens oppgave

Spørsmål: Hvordan ser du på målet som ligger foran deg?

Svar: Målet mitt er å danne en gruppe som tydelig følger en direkte linje mot skaperen og fører an massene ved å tiltrekke seg mer og mer mennesker.

Det vil skje når gruppen undergår flere tidlige kritiske nivåer, som et ungt barn som må vokse og nå modenhet uten å gå seg vill og være istand til å ta vare på seg selv; kle seg, ta på seg sko, finne en jobb og etablere seg i livet.

Det er i denne tilstanden gruppen bør eksistere i den spirituelle virkeligheten, å selv kunne avansere og vite at denne bevegelsen kun skjer grunnet presset nedenfra, som den sikrer seg ved disseminasjonen blant den generelle befolkningen.

Fra KabTV`s «Foundations of the Integral Society», 18/3/13

Kommentarer / Spørsmål