Hinsides tid

Spørsmål: Hvem har skapt skaperen?

Svar: Vi eksisterer i en verden med begynnelse og slutt, med tid, grenser, utvidelse; – med forandring. Den spirituelle virkeligheten, selv på sitt laveste nivå, er helhet. Helhet er uforanderlig; det kan ikke være noe helt med begynnelse og slutt. Spørsmål om hva som skjer i den spirituelle virkeligheten, for ikke å snakke om skaperen, er derfor ulogisk. For du skjønner; ingenting endrer seg der.

Alt forandrer seg kun i vår verden. Og det forandres kun fra det første til det siste puktet, fra den uendelige tilstanden der vi befinner oss som et foster, til tilstanden i den uendelige virkeligheten der vi er fullstendig korrigert. I hele den spirituelle omformingen, er det kun det minste fragmentet på veien – vår virkelighet – som endrer seg. I alt det andre finnes det ikke noen forandring; der hersker evighet og helhet, tid er fraværende.

Fysikere og psykologer har omtalt dette. Vi har derfor ingen grunn til å diskutere hvem det var som skapte skaperen og om det fantes noe før ham, eller ei.

Jeg håper vi i nær fremtid kan gjøre den nødvendige innsatsen og at dere vil føle at «hinsides tid» er hva vi lærer om i boken Zohar i Introduction to the Book of Zohar. Dette ble beskrevet for mer enn to tusen år siden. Allerede da skrev kabbalister åpent om at tid ikke eksisterer, at den spirituelle virkeligheten finnes hinsides tid og at vår vanlige virkelighetsoppfattelse ikke er ekte. Virkeligheten befinner seg essensielt innenfor en «matrix», i en fullstendig annerledes dimensjon, uten tid, rom og bevegelse.

Det som for meg synes å være utenfor meg, finnes vesentlig inni meg. Vi vil modnes og forstå alt dette.

Fra måltidet før den europeiske kongressen i Tyskland, 23/3/13

Kommentarer / Spørsmål