Tankestrøm

Spørmål: I det siste har du ofte sagt at vi trenger den positive innflytelsen av tankekraften på hverandre. Er det mulig å overføre storheten for målet og for skaperen med tankekraft?

Svar: Det lar seg bare gjøre hvis du «går inn» i den andre. Vi kan overføre tanker og kroppslige følelser på vårt fysiske nivå. Dette skjer ikke bare via telepati, men kan faktisk forklares av høy følsomhet som gjør en istand til å føle andres vesen.

I det spirituelle kommer vi dessuten i kontakt med hverandre i et felles, kollektivt ønske, i felles forbundede egenskaper og da flyter det naturlig fra den ene til den andre. Dette er egenskapen av oppstigning fra ett nivå til et annet, der GE hos den lavere forbinder seg med AHP hos den høyere, som kabbalah lærer oss.

Fra en virtuell leksjon, 17/3/13

Kommentarer / Spørsmål