Lenge leve de som ikke er likegyldige

Baal HaSulam skriver at hvert eneste fenomen i denne verden er ekte. Det er derfor vi ikke må ødelegge eller utslette det, men heller korrigere det. På veien må vi handle på en organisert måte, uten frykt og uten å gjemme oss. Verden har gått over i en utviklingsfase der vi må spille med åpne kort: vårt mål, vår trosbekjennelse og våre originale kilder som de er baserte på.

Det er helt i orden om menneskene ikke vil akseptere det med en gang, men deres hat mot oss vil tvinge dem til å bli kjent med vår metode. Deres mangel på likegyldighet vil tjene til deres fordel. I mellomtiden utvikler verden seg i et så raskt tempo at om kun et par måneder vil de se at vi hadde rett, og de vil gradvis begynne å trekke nærmere, mot oss.

Vi må benytte oss av denne perioden når de er imot oss. Alle som ikke er likegyldige har allerede en tilknytning til oss. Den kan være negativ, men det er uansett en tilknytning. Vi vet at konflikter tvinger en til å studere ens fiende slik at man kan overvinne han, og i mellomtiden holder man på samhørigheten og er involvert.

Problemet ligger i de som er likegyldige, mens de som er imot oss faktisk er våre nærmeste partnere. Vi må forholde oss til dem som til avdekkingen av egoet i en spesifikk form slik at vi kan korrigere det.

Fra leksjon 3 under Bremen-kongressen 6/8/2011

Kommentarer / Spørsmål