Sykdommen er avklart. Det er på tide å gjennomføre behandlingen

Snart vil vi møte motstand rundt om i verden. Enn så lenge blir vi ikke lagt merke til i så veldig stor grad, men vi kan vente oss motstand i framtiden. Verden forstår tross alt ikke at ondskapen er i ferd med å avdekkes for at vi skal løfte oss over den.

Verden ønsker helt enkelt å utslette denne ondskapen, mens vi på den motsatte siden må korrigere den. Som man sier: «Den største helten er han som gjør sin fiende om til en venn». Da vil slangen, dødsengelen, bli til en hellig engel.

På grunn av dette må vi ha en kreativ holdning når det gjelder alle vanskelighetene og motstanden vi møter, lete etter en mulighet for å bruke dem for å bygge opp giverkraften og det evige liv. Hele forskjellen mellom en knust og en korrigert verden ligger i måten vi bruker ønsket vårt på. Vå trenger bare å endre intensjonen fra å være egoistisk til å bli altruistisk.

Vi må forklare dette til alle gjennom å vise dem essensen i knusningen, eller sagt på det moderne språket, essensen i krisen. Dette handler bare om å avdekke ondskapen i vår natur. Den kan kun korrigeres ved at vi løfter oss over den egoistiske bruken av ønskene mot kjærligheten. Dette er den eneste muligheten vi har til å utøve fri vilje, siden menneskene ikke har noen fri vilje når det gjelder noen andre aspekter.

Jo mer utholdende vi er, jo bedre selvtillit vil vi få og jo mer seriøse vil vi bli, og slik vil vi enda raskere forstå at vi befinner oss i krigen mellom skaperen og Amalek som skjer innenfor alle generasjoner. Amalek er hele essensen i ondskapen, vår egoisme, dens sanne essens. Krigen skjer «innenfor alle generasjoner», noe som betyr at det skjer på hvert eneste nivå av vår eksistens, fra den ene reinkarnasjonen til den neste.

Det er derfor det er så viktig å samle vitenskapelige data om krisen fra hele verden. Forskere har ingenting med kabbala å gjøre, og vi kan henvise til resultatene av deres studier som viser at krisen i hovedsak er et resultat av den menneskelige egoismen. Kun samhold kan tjene som en kur for denne sykdommen, samholdet mellom oss alle over egoismen.

Vi vil benytte oss av alle tilgjengelige språk for å forklare verden om det kabbalistiske synet på den lidende tilstanden og på den sunne tilstanden. Da gjenstår det bare å «skrive ut en resept», å fullføre båndet som knytter det hele sammen. Sett et minustegn ved sykdommen, og et plusstegn ved den korrigerte tilstanden.

Problemet er at menneskene ikke vet hva løsningen er. Kuren er derfor et stort spørsmålstegn for dem.

 

The Illness Is Clear. It’s Time to Treat It

I dag er det allerede klart at egoet vårt er årsaken til sykdommen, og at vår restitusjon er knyttet til giverkraften. Når vil vi så være i stand til å komme ut av krisen? Det vil skje så snart vi knytter oss sammen. Vårt mål er å oppnå gjensidig garanti slik at vi alle vil bli knyttet sammen til én.

Verden unngår likevel denne løsningen fordi egoismen ikke ønsker samhold. Den vil ikke forlate oss før vi begynner å kveles av den. Det må være slik for å kunne lede oss direkte til målet: behovet for samhold. Egoismen avdekker stadig sin ondskap for oss helt til det blir helt uutholdelig for oss. Først da vil vi være i stand til å slippe unna egoet vårt mot den givende egenskapen, og deretter gjøre den faktiske egoismen om til giverkraft.

Fra leksjon 3 under Bremen-kongressen 6/8/2011

Kommentarer / Spørsmål