Livsformelen

Spørsmål: Hva menes med å gi?

Svar: Å gi er en tilstand der jeg aksepterer dine ønsker som mine, og begynner å tilfredsstille dem. Ønsket mitt eksisterer med andre ord kun for å generere tilfredsstillelse for ditt ønske. Dette betyr at i forhold til deg utfører jeg en givende handling, og at jeg elsker deg.

I læren om kabbala studerer vi at hele virkeligheten kun består av to komponenter: ønsket og tilfredsstillelse. Derfor blir de uorganiske, organiske og bevegelige naturene skapt. Våre celler, molekyler, atomer, tanker og kraftfelt handler ut i fra ønsket (behovet for tilfredsstillelse) og mot tilfredsstillelse.

Dette viser seg på ulike nivåer: biologiske, fysiske, i tanker og ønsker. Det finnes ikke noe i naturen bortsett fra mangler og tilfredsstillelser. Om jeg gjør meg selv om til en mekanisme som kan tilfredsstille deg, betyr dette at jeg gir til deg.

Derfor knytter vi oss sammen: Jeg knytter meg til deg, og du kan gjøre det samme i forhold til meg. Vi bygger plassen mellom oss der vi kan avdekke det øvre lyset, den endelige tilfredsstillelsen: du fra meg og jeg fra deg. Dette kalles følelsen av det spirituelle livet.

Fra leksjon 1, Madrid-kongressen 3/6/2011

Kommentarer / Spørsmål