Løsningen er å endre samfunnet

Meninger (Robert Zoellick, leder for Verdensbanken): “Lederen for Verdensbanken advarte forrige søndag om at mange nøkkelspillere i markedet hadde redusert sin tillit de siste ukene, og at dette har bidratt til å skyve den sårbare globale økonomien over i en «ny faresone».

“Robert Zoellick sa at hendelser i Europa og i USA de siste ukene allerede har hatt en negativ påvirkning, og kan være et tegn på at vi har større problemer i vente.

«Det er en sammenheng mellom enkelte hendelser både i Europa og i USA som har ført til at mange av markedsdeltagerne har mistet tillit til de økonomiske lederne i noen av de viktigste landene», sa Zoellick.

«Jeg tror at disse hendelsene, i tillegg til noen av de andre skjørhetene som ligger i naturen til gjenopprettelsen av økonomien, har presset oss over i en ny faresone», sa Zoellick, «og jeg sier ikke dette med lett hjerte.»

Min kommentar: Dette problemet kan ikke løses verken av økonomer eller politikere, men kun gjennom en gradvis overgang til et helhetlig samfunn. I et slikt samfunn vil alle endringene fungere om alle de sosiale problemene blir løst gjennom samarbeid, slik man gjør i en familie.

Kommentarer / Spørsmål