Lyset av vårt samhold

Spørsmål: Om hele verden og virkeligheten rundt oss kun er en fantasi, betyr ikke det at vår oppfattelse av at vi nå leser boken Zohar også er en illusjon?

Svar: Selvsagt! Zohar er ikke en bok, men en høyere opplysning. Det er lyset som kommer til oss fra systemet til sjelene, lyset som fyller sjelene våre.

Vi kan også stille spørsmål ved hvem Rabbi Hamnuna Saba, som vi leser om i Zohar, egentlig er. Dette er et spesielt, mektig lys på et veldig høyt nivå. Hvordan oppnår jeg han? Om jeg oppnår et bestemt nivå når det gjelder samhørighet med sjelene, vil nivået av deres samhørighet, den gjensidige giverkraften mellom dem, vil bli avdekket som lys som kalles Rav Hamnuna Saba. Om det skjer på et lavere nivå, er det hans sønn. Lyset er nivået av giverkraften som finnes mellom sjelene.

Fra del to av Morgenleksjonen 23/01/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål