Mennesket er over ønsket

Spørsmål: Å be for å korrigere min avvisning av vennene virker veldig mekanisk for meg. Må jeg ikke oppnå et ønske om korreksjon?

Svar: Om du venter på et ønske om korreksjon, vil du aldri oppnå det. Det er ikke ønsket som går foran arbeidet vårt, men arbeidet som går foran ønsket. Da vil behovet oppstå.

Om jeg jobber i henhold til mine ønsker, er jeg som et dyr. Om jeg jobber over ønsket, er jeg et menneske.

Fra del to av Morgenleksjonen 23/01/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål