Lysets to ansikter

Baal HaSulam: «The Writings of the Last Generation» (Den siste generasjons skrifter): Det er et faktum at Israel er den mest hatede av alle nasjoner, enten det er av religiøse årsaker, på grunn av rase, på grunn av… eller av kosmopolitiske årsaker, osv. Dette er fordi hat har fortrinn over alle årsaker, men alle løser hatet sitt i henhold til sin egen psykologi.

Nasjonen Israel var en gang som ett menneske med ett hjerte og derfor, selv om vi i dag er spredt over hele verden, behandler verdens nasjoner oss som en enhet. Denne holdningen i verden har opprinnelig sin rot fra mellom mottakerønsket og intensjonen om for giveregenskapens skyld og vi må kun korrigere den på spirituelt nivå.

I denne verden kan det ikke forekomme noen korreksjon. Selv om der er forsøk på å «megle» mellom oss og våre palestinske naboer. Tyrkia eller andre… Disse problemene kan ikke på noen måte løses på denne verdens nivå. Dette er fordi situasjonen vår her kun er resultat av en handling som stammer ovenfra.

Dette er en av de grunnleggende lovene. Det finnes kun et bevegelsesløst mottakerønske i denne virkeligheten. Det eneste som kan bevege seg er lyset, livets kraft.

Når lyset kommer i sin tid, fører det med seg vanskeligheter og ondskap (1). Hvorfor? Fordi det da viser seg fra baksiden. Men hvis lyset kommer som resultat av vår forespørsel etter korreksjon (MAN), viser det seg som godt og velgjørende omsluttende lys (Ohr Makif OM).

Den eneste forskjellen er derfor i hvilken grad vi kan avansere raskere mot målet enn kreftene som kommer ovenfra. Vår frie vilje ligger mellom disse to valgene.

Derfor finnes det ingen effektive hjelpemidler på denne virkelighetens nivå. Samtaler på ulike nivå, politiske, FN, osv, er alle meningsløse. Alt er faktisk resultat av handlingene til det øvre lyset som påvirker ulike faktorer i verden i henhold til det første alternativet.

Uansett hvor mange beslutninger som tas på toppmøter og konferanser, er det faktisk lyset som avgjør alt. Politikerene er egentlig marionetter og det eneste som virkelig er effektivt er vår forespørsel etter korreksjon, som vi fremlegger før den negative energien kommer. Bare da vil den negative energien forvandles til positiv – vårt ønske er tross alt å bli korrigert uten å vente på problemene.

Så hvordan kommer vi til denne forespørselen? Det gjør vi med hjelp fra gruppen og studiet (en bønn). Gruppen knytter oss sammen til èn kropp, èn beholder og ved å be under leksjonen, kobler vi oss til den ene lyskilden, skaperen.

Fra den tredje delen av den daglige kabbalaleksjonen, 15/4/13, «The Israeli Nation»

 

 

 

 

Kommentarer / Spørsmål