«Redefinering av bærekraftig utvikling»

Synspunkt: (David Griggs, direktør i the Monash Sustainability Institute (MSI), Australia): «Albert Einstein uttalte en gang at hvis han kun hadde èn time på seg til å finne en løsning som livet hans var avhengig av, ville han bruke de første 55 minuttene til å definere problemet. Når han visste hvilket spørsmål var det rette, kunne han løse problemet på mindre enn fem minutter.

«I dag står menneskeheten overfor et slikt livstruende problem: Hvordan skal vi kunne sørge for tilstrekkelig næring og en anstendig livskvalitet for en global befolkning som antas å overskride ni milliarder innen 2050, uten å skade vårt planetariske støttesystem i ubotelig grad. For å finne en løsning, må vi starte med å definere problemet.

«Handlingskjeden for å identifisere målene til den bærekraftige utviklingen, som er ment å trè i kraft i 2015, er innstendig påbegynt. Representanter fra 69 land møttes forrige uke hos FN i New York og denne uken møtes en ekspert-gruppe…

«Mine kollegaer og jeg publiserte denne uken en rapport kalt Sustainable Development Goals for People and Planet (bærekraftige utviklingsmål for mennesker og jorden), som oppsummerer det som behøves. Vi identifiserte seks universale mål for bærekraftig utvikling: liv og levebrød, sikring av mat, bærekraftig vann, ren energi, sunne øko-systemer og god styring… Reell fremgang i hvert av de seks målområdene vil kreve en omfattende angrepsmåte med politikk som strekker seg over økonomiske, sosiale og miljømessige områder.

Min kommentar: For meg synes det ikke som om disse folkene oppfører seg som Einstein; ellers ville de ha oppdaget årsaken til krisen, som ennå ikke er avdekket. Den ligger i menneskets egoistiske natur. Og den må korrigeres. Uten dette, vil ingen aspekt av krisen forsvinne. Innvendingene er riktige, men det finnes ingen løsning på dem. Og en påminnelse om å identifisere årsaken indikerer at de nå, med referanse til Einstein, kan gruble over årsaken til problemet så mye de orker, uten å skynde seg for å løse det…

 

 

 

Kommentarer / Spørsmål