Med vår korreksjon – vi korrigerer verden

thumbs_laitman_749_02Kommentar: De første sionister håpet av hvis vi kom tilbake til landet Israel ville alle gode ting i vår nasjon gjenopplives.

Svar: Hva baserte sionistene deres håp på, troen på den gode tilbøyelighet til menneskeheten? Dette er en myte som aldri virkelig var sant. Herlz sa at overalt hvor vi har levd prøvde vi på ærlig vis å integrere og bli en del av de andre nasjonene, men de ville ikke ha oss. Hvis verdens nasjoner ikke hadde protestert, ville vi helt sikkert ha assimilert blant dem fordi vi ikke ville ha fokusert på hva vi er.

Vi ba om sjansen til å bygge en stat akkurat som alle andre stater, men vår egen. “Bare gi oss en sjanse og vi vil ikke være til bry, alt vil være stille og fredelig.”

Spørsmål: Hva må en Jøde gjøre når han ser dyrets hat i øynene til en Anti-semitt? Forklarer han til fienden at hans folk har gitt verden mange Nobel priser?

Svar: Vi kan si hva vi vil, men anti-semitten forstår at det egentlig ikke er slik. Han føler det inn til benet at Jødene er kilden til det onde i verden. Vi må gi andre mennesker metoden for enhet. Dette er hva de krever av oss. Verden har befunnet seg i en tilstand av endeløse kriger i årevis fordi Jødene ikke gir dem metoden som kan erstatte krigene.

Spørsmål: Så hva sier jeg til en Anti-semitt?

Svar: “La oss oppdage sammen hvorfor det finnes et fenomen som den Jødiske nasjonen i verden, hvor den er, hva den skal gjøre, hvorfor du hater den og hvordan vi kan forklare til folket at alt stammer fra naturens øvre plan. “Men generelt sett behøver vi veldig enkelt å vise at når vi forbinder/kobler oss sammen blir vi en forent nasjon. og i det øyeblikket vi oppnår dette i henhold til prinsippene fastsatt av Abraham, vil alt rundt oss roe seg ned og alle stormer vil opphøre.

Alt vi trenger er å oppnå gjensidig forståelse blant oss, samhold, til å bli som en mann i ett hjerte, å stige til nivået; elsk din venn som deg selv. Først da vil vi umiddelbart se hvordan det sammen vilbli avdekket i verden. Alt dette vil skje uten å si et ord til noen!

Selv om vi var låst inne i en stor ghetto og verdens nasjoner ikke kunne se oss, så fort vi har nådd en tilstand av enhet vil verden umiddelbart roe seg ned.

Det viktigste for oss er å nå enhet av hjerter, som betyr å heve oss over vårt ego. Når vi korrigerer oss selv, kan vi korrigere alle folkeslag, hele verden.

Kommentarer / Spørsmål