Hva har vi å leve for?

thumbs_laitman_202_0Spørsmål: Du forklarer at kabbala gir deg svaret på spørsmålet: “Hva lever en person for?” Jeg kan fortsatt ikke forstå hva svaret på dette spørsmålet er. Hva lever vi for?

Svar: Vi lever slik at vi kan svare på spørsmålet: “Hva lever vi for?” Når vi finner svaret på dette spørsmålet  vil vi tross alt oppnå hensikten med livet, livets mening.

Spørsmål: Hva er meningen med livet?

Svar: Hensikten med livet er å oppnå roten, den øvre kraften.  Så snart du oppnår dette vil du avsløre den nye banen for utvikling. Du begynner å ligne i en større grad på denne øvre kraften. Da vil du oppnå deg selv og det omkringliggende virkeligheten på en helt ny måte. Du oppnår det i de nye sansene. Du avdekker en høyere verden.

Da vil vår legemlige verden bare bli et middel for deg. Mens det aller viktigste vil bli å oppnå den øvre kraft i sin helhet, å ligne den for å kunne være det samme som denne kraften. Dette er hensikten med livet.

Kommentarer / Spørsmål