Denne imaginære verden

laitman_433_02Spørsmål: Jeg hører du snakker om en imaginær virkelighet som vi eksisterer i. Men jeg hører deg: du snakker til meg. Jeg prøver å forstå, hva er imaginært her? Hvis dette er imaginært, hva er det da som virkelig eksisterer?

Svar: Det er korrekt. Det som ser ut for oss som virkelighet og som vi oppfatter nå kalles en imaginær virkelighet fordi den eksisterer kun i fantasien vår.

Det virker for oss at vi eksisterer i en realitet, mens fakta er at den realiteten eksisterer i oss. Alt er omvendt! Dette er åpenbart for kabbalister i det øyeblikket de begynner å tre inn i oppfattingen av den spirituelle verden. Nå har vi vanskelig for å godta dette. Men dette er hva kabbalister forteller oss.

En som begynner å føle den øvre verden forstår at den virkeligheten vi oppfatter nå er imaginær. Den eksistere i våre fem sanser som skildrer et imaginært bilde til oss der vi befinner oss i en stor verden og alt omringer oss. I hovedsak befinner alt seg i oss.

Moderne fysikere oppdaget nylig at vi befinner oss i en oppdiktet virkelighet, i et dataprogram, og vi kan ikke si at den verden vi føler eksistere objektivt. Den eksistere i vår persepsjon, våre sanser.

Kommentarer / Spørsmål